Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp' Vlagtwedde-Bourtange is aangesloten bij de landelijke uitvaartorganisatie NARDUS.

NARDUS behartigt met respect voor de verschillende opvattingen en culturen in onze samenleving de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties.
NARDUS wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in maatschappelijke als in politieke zin.
NARDUS behartigt de belangen van ongeveer 1,7 miljoen landgenoten, gebundeld in acht uitvaartorganisatieverbanden (samen goed voor bijna 550 uitvaartverenigingen) en negen individueel aangesloten uitvaartorganisaties.

Nardus ondersteunt lokale verenigingen zonder winstoogmerk door onder andere;

  • het verzorgen van opleidingen
  • gesprekspartner te zijn bij CAO-onderhandelingen
  • te overleggen met overheden
  • vraagbaak te zijn voor lokale verenigingen
  • lokale verenigingen te adviseren
  • deel te nemen in geschillencommissies
  • lokale verenigingen in staat te stellen hun ideeën naar voren te brengen

De website van NARDUS