Het bestuur van Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp'

Dhr. H.B. Tammes
Voorzitter
Wedderstraat 78
Veele

Mw. F.M. Stedema
Penningmeester
Wedderstraat 2-A
Veele

G. Vieregge-Reints
Secretaris
Wilhelminastraat 42
Vlagtwedde

Dhr. G. Wijnholds W. Lodewijkstraat 23
Bourtange

R. Kruize-Huls Wollinghuizerweg 151
Vlagtwedde

Dhr. R. Koskamp Molenkampweg 20
Harpel

Dhr. K. Bakker B. Buiskoolweg 33
Vlagtwedde


Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Zij worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.

Op de jaarlijkse algemene vergadering treedt telkens een/derde gedeelte van de bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.