Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp' Vlagtwedde-Bourtange

Uitvaartleider tel: 0591 61 11 46 (24 uur per dag bereikbaar).


Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp' Vlagtwedde-Bourtange

Home

Ingang Aula, Rouwcentrum

Onze uitvaartvereniging verzorgt in samenwerking met de uitvaartleider begrafenissen en crematies.

Natura vereniging.

Onze vereniging is een natura vereniging en stelt zich ten doel een uitvaart van haar leden te verzorgen.
Ook niet leden kunnen gebruik maken van onze diensten en de Aula.

Bij overlijden.

Bij overlijden dient DLE te Emmen, (24 uur per dag bereikbaar) tel: 0591 - 61 11 46 zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld.
Checklist na overlijden

Verhuizingen, gezinsuitbreiding, enz.

Alle veranderingen zoals verhuizingen, gezinsuitbreiding, enz. moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden doorgegeven aan de vereniging; Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp', Winakker 12, 9541 GB Vlagtwedde.

Wensenboekje

Wensenboekje downloaden als PDF bestand

Nardus

Uitvaartverzorging; Een zaak voor de toekomst.


© Uitvaartvereniging Het Voormalig Kerkdorp. Alle rechten voorbehouden. - Statuten - Disclaimer - Nonix Webdesign

LEDENVERGADERING

van de uitvaartvereniging "Het voormalig kerkdorp Vlagtwedde-Boutange.
Op maandag 12 maart 2018 in het Kruispunt Beatrixstraat 13 te Vlagtwedde.
Aanvang; 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Notulen jaarvergadering d.d. 6 maart 2017.
3. Verslag secretaris
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Voorstel contributieverhoging met € 1.00
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar; Mevr. J. Kraai-ten Have
Mevr. R. Kruize-Huls is bereid in het bestuur zitting te nemen.
8. Rondvraag
9. Vanaf 20.45 uur zal Alberta Kuil van Troost en Meer ons verhalen vertellen uit de praktijk en ons informeren over haar manier van begeleiding bij rouw, zorg en nazorg in een moeilijke en verdrietige periode in het leven.
Vanaf 20.45 uur zijn ook niet-leden van harte welkom!
10. Sluiting

Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot vier dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris Mevr. J. Kraai - ten Have, Hogebrugweg 2, 9541 VG Vlagtwedde worden ingediend.

[an error occurred while processing this directive]