Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp' Vlagtwedde-Bourtange

Uitvaartleider tel: 0591 - 611 146 (24 uur per dag bereikbaar).

Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp' Vlagtwedde-Bourtange

Bestuur

Het bestuur van Uitvaartvereniging 'Het voormalig kerkdorp';

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Zij worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.
Op de jaarlijkse algemene vergadering treedt telkens een/derde gedeelte van de bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.


© Uitvaartvereniging Het Voormalig Kerkdorp. Alle rechten voorbehouden. - Statuten - Disclaimer